телефонна линия

0888-99-18-66

BG
EN
Facebook Twitter YouTube - Email

Интервенции за намаляване разпространението на хепатит С при хората, които си инжектират наркотици

Интервенции за намаляване разпространението на хепатит С при хората, които си инжектират наркотици

Първото глобално проучване с цел да се определи количествено въздействието на програмите за обмен на игли и спринцовки (ПОИС) и на опиоидно субституиращото лечение (ОСЛ) върху намаляването на риска от инфектиране с вируса на хепатит С е публикувано в Cochrane Library Drug and Alcohol Review Group и в списанието Addiction. Изследването има последици за милиони хора, които са изложени на риск от инфектиране.

Над 70 милиона души живеят с хепатит С и всяка година се заразяват нови 3-4 милиона души. Най-големият риск от инфектиране в развиващите се страни е свързан с употребата на незаконни наркотици и размяната на използвани игли/спринцовки. В много страни най-малко половината от хората, които са си инжектирали наркотици като хероин, кокаин или метамфетамин, имат хепатит С.

Известно е, че предоставянето на стерилни игли и спринцовки чрез ПОИС или на метадон или бупренорфин чрез ОСЛ намаляват рисковото поведение при инжектиране, както има и доказателства, че двата вида програми ограничават предаването на ХИВ. Но досега не е имало достатъчно доказателства дали ПОИС и ОСЛ могат също да предпазват от инфектиране с вируса на хепатит С.

Изследователите от Университета на Бристол, Лондонското училище по хигиена и тропическа медицина и други институции по света са проучили дали ПОИС и ОСЛ, предоставяни по отделно или заедно, са ефективни в намаляването на шанса за инфектиране с хепатит С при хора, които инжектират наркотици.

Екипът е открил 28 научни изследвания от Европа, Австралия, Северна Америка и Китай. Според тях средният брой нови хора, заразяващи се годишно с хепатит С, е 19 на всеки 100 души. Данни от 11 070 души, които инжектират наркотици и които не са били инфектирани с хепатит С в началото на изследването, били обединени в анализа. От извадката 32% били жени, 50% инжектирали опиоиди, 51% инжектирали всеки ден и 40% били бездомни.

Има последователни и силни доказателства, че настоящата употреба на ОСЛ (дефинирана като употреба на ОСЛ по време на изследването или в предишните шест месеца) намалява риска от заразяване с хепатит С с 50% и в комбинация с голямо покритие на ПОИС рискът се намалява със 74%. Въпреки това има повече несигурност относно ефективността на ПОИС сами по себе си. Изследвания в Европа, които измерват голямо покритие на тези програми (покритието се определя чрез това за какъв дял от инжектиранията хората получават стерилни спринцовки – при голямо покритие хората получават 100% стерилни спринцовки за всяко инжектиране) показват повече от 50% намаляване на хепатит С, но изследвания в Северна Америка, които измерват покритието чрез честотата на посещението на програмите, показват малък ефект. Нямало е изследвания със случайно разпределение и контролна група относно ефекта на ОСЛ или ПОИС върху хепатит С.

Д-р Луси Плат, водещ автор и професор по Епидемиология на общественото здраве от Лондонското училище по хигиена и тропическа медицина, казва: „Това е първият цялостен преглед на количествени изследвания на ефективността на ОСЛ и ПОИС за намаляване на хепатит С: има спешна нужда от разширяване на тези интервенции за превенция на предаване на заболяването, ненужни смъртни случаи и болести.“

Матю Хикман, автор и професор по Обществено здраве и епидемиология и директор на Науки за общественото здраве в Бристолския университет, добавя: „Глобалният достъп до ОСЛ и ПОИС е лош и в някои страни не се предлага ОСЛ. Нашите доказателства подчертават европейски и глобални препоръки за това, че ОСЛ и ПОИС трябва да се разширят за превенция на разпространението на хепатит С.“

„Политиките, които изискват спиране на инжекционната употреба като условие за включване в ОСЛ и спират разпространяването на игли и спринцовки, докато хората са включени в ОСЛ, трябва да се премахнат, за да се намали максимално разпространението на хепатит С. Увеличаването на покритието на ОСЛ и ПОИС е важна част от цялостните стратегии за превенция на разпространението и заболеваемостта от хепатит С.“

Източник: https://medicalxpress.com/news/2017-09-interventions-hepatitis-infection-people-drugs.html