телефонна линия

0888-99-18-66

BG
EN
Facebook Twitter YouTube - Email

Интернет пристрастяването причинено от генетична мутация?

Интернет пристрастяването причинено от генетична мутация?

Проучването дава отговор на въпросите дали може пристрастяването към интернет да се разглежда от неврологична гледна точка и има ли връзка с генетиката.

Според изследователи от университета в Бон и Зл Манхайм, пристрастяването към интернет не е нещо, което просто сме си създали в обществото, а всъщност вероятно се дължи на нашата генетика.

През последните години, изследователите са направили проучване сред  843 души относно начина на тяхното използване на интернет. След анализ на отговорите им, изследователите определили 132 от тези хора, мъже и жени, които според тях имат проблеми, свързани с тяхното интернет поведение. Това се определя от реакцията на хората, участващи в изследването, на съобщението, че няма да имат връзка с интернет и как реагират, когато им се каже, че ще могат да ползват интернет.

Д-р Кристиан Монтаг от Катедрата по Диференциална и Биологична психология  в университета в Бон казва: "Успяхме да покажем, че пристрастяването към интернет не е плод на нашето въображение."

Изследователите решили да се анализира генетичната разликата между хората, които имат проблем с използването на интернет и на тези, които изглежда, че добре контролират ползването на мрежата. Те са установили, че 132 лица, които са имали "проблем" с  ползването на Интернет по-често са носители на един ген, който е широко разпространен при пушачите и има роля в пристрастяването към никотина.

Д-р Монтаг обяснява: "Това, което ние вече знаем за никотинови ацетилхолин рецептори в мозъка е, че мутация на този ген е свързан с пристрастяването". Така изглежда, че тази връзка не е само от съществено значение за пристрастяването към никотина, но също така и за интернет пристрастяването по думите на изследователите.

Според авторите, мутация, която се проявява на ген CHRNA4, който е отговорен за промяна на генетичния състав за Alpha 4 субединица на никотинови ацетилхолин рецептори, засяга повече жените, отколкото при мъжете. Монтаг казва: "Сред извадката от изследвани лица, които показват проблемно Интернет поведение  повечето са жени."

Той отбелязва, че е необходимо да се направят повече изследвания, за да се гарантира, че тази констатация е вярна, тъй като данните от много предишни проучвания, показват, че мъжете са по-способни да се пристрастяват към интернет, отколкото жените.

Данните от това проучване показват, че е  възможно пристрастяването към интернет да се разглежда от неврологична гледна точка.

Източник: http://www.medicalnewstoday.com/articles/249641.php

С разрешението на Medical News Today (http://www.medicalnewstoday.com/)
Превод на Национална информационна линия за наркотиците и алкохола