телефонна линия

0888-99-18-66

BG
EN
Facebook Twitter YouTube - Email

Групи за подкрепа за болни с хроничен хепатит

Групи за подкрепа за болни с хроничен хепатит

Сдружение „ХепАктив” стартира от април 2012 г. първата Група за подкрепа за болните с хроничен хепатит и техните близки. Срещите се провеждат в Център за култура и дебат „Червената къща” на адрес: София, ул. "Любен Каравелов" № 15.

Групите се провеждат два пъти месечно – всяка втора сряда от месеца от 19,30 ч. и всяка последна неделя от месеца от 17,30 ч. Продължителността им е два часа.

Идеята е да се даде възможност на болните и техните близки да общуват помежду си и да споделят всички проблеми, с които се сблъскват – справяне със страничните ефекти от лечението; решаването на психологически проблеми, свързани с болестта и стигмата. Групите са напълно безплатни и анонимни и са отворени за всички, свързани с проблема.

На част от срещите присъстват и специалисти според конкретните нужди на пациентите – психотерапевти, гастроентеролози.

Графикът на проведените и предстоящите срещи може да бъде намерен тук:
http://www.hepactive.org/about/hepatitis_support_groups

Източник: http://www.hepactive.org/