телефонна линия

0888-99-18-66

BG
EN
Facebook Twitter YouTube - Email

Голямо изследване открива, че децата с хиперактивно разстройство с дефицит на вниманието започват по-рано употреба на вещества

Голямо изследване открива, че децата с хиперактивно разстройство с дефицит на вниманието започват по-рано употреба на вещества

В изследване, публикувано в онлайн списанието „Детска психология и психиатрия“, се открива, че хиперактивните деца с дефицит на вниманието (Attention deficit hyperactivity disorder - ADHD) започват употреба на психоактивни вещества в по-ранна възраст и при тях се наблюдава значително по-висока употреба на цигари и марихуана в зряла възраст.

Изследването е ръководено от учени от Школата по медицина към Питсбъргския университет в САЩ и в него участват хора от различни населени места. Друго откритие е, че децата, диагностицирани с ADHD в ранна възраст, по-бързо развиват склонност да употребяват вещества в детство и юношеска възраст.

„В предходни изследвания на деца с такива проблеми се наблюдаваха известни разминавания в оценката на рисковете от развиване на проблемна употреба съответно в юношество и ранна зрялост“, казва Брук Молина, професор по Психиатрия, психология и педиатрия в Школата по медицина и водещ автор на изследването. „Нашето изследване проследява в детайли употребата на вещества при деца с и без диагноза ADHD за дълъг период от време. За нас беше важно да изолираме сериозната употреба от типичното за юношеска възраст експериментиране с алкохол и цигари, например“.

В това изследване също се потвърждават резултати, наблюдавани в много други изследвания, проведени с широки извадки – че ранната употреба на психоактивни вещества е силен предиктор на употребата им и в зряла възраст. При децата с ADHD обаче се забелязва, че голям процент от извадката започва употребата доста рано – например, много от участниците са опитвали алкохол още преди да навършат 15-годишна възраст.

„Не бяхме изненадани от открием, че голям брой от участниците с диагноза ADHD пушат цигари ежедневно, но това, че много от тези деца впоследствие – вече с навлизането в зряла възраст - употребяват канабис ежеседмично, беше неочакван резултат. Става дума за около една трета от всички изследвани лица от групата на хора с ADHD“, допълва Молина.

Не се откриват по-високи честоти на запойна алкохолна консумация при хората с ADHD в ранна зрялост. Въпреки това, изследователите подчертават, че алкохолът е значима част от цялостния проблем употреба на психоактивни вещества.

“Количеството на алкохолна консумация е докладвано от самите участници чрез въпросник. Средната им възраст е 25 години. Запойното пиене е много често срещано в ранна зрялост, но като имаме предвид нашите открития, че децата с ADHD започват да пият от по-ранна възраст, е от голямо значение тези изследвания, за да имаме добро разбиране за това, колко млади хора, диагностицирани с ADHD имат продължителни и сериозни проблеми с алкохола, с напредването на възрастта”, подчертава Молина.

Учaстниците в изследването са 579 деца, диагностицирани с ADHD – те са тестирани редовно в продължение на 16 години от детските им години до навлизането им в ранна зрялост. Децата са включени в проучването с посредничеството на медицински центрове, които посещават – шест на брой в САЩ и един в Канада. Участниците са представители на различни раси и етноси, произлизат от семейства с различен социоикономически статус и имат различни степени на образование. Двата пола са представени в извадката.

Авторите отбелязват, че техните резултати сочат, че е от огромно значение в стандартната здравна грижа да бъдат включени и ранна диагностика на ADHD, както и превенция на ранната употреба на психоактивни вещества, включително и цигари.

„Много деца с подобна диагноза стигат по един или друг начин до институциите за здравна грижа, така че педиатрите са тези, които застават на фронтовата линия, така да се каже, и първи биха могли да разговарят с децата за ранното започване на употреба на психоактивни вещества“, добавя д-р Молина. „Когато тези деца получат адекватна помощ, бихме могли да започнем качествено наблюдение на потенциалните рискове за ранно начало на употреба. Това значи не само да използваме медикаменти, но и да взимаме предвид множеството фактори, които биха могли да повишат риска от изграждане на зависимост.“

Също така, д-р Молина изтъква, че откритието, че толкова голям процент от участниците в изследването употребяват канабис, е особено притеснително – най-вече като се има предвид, че достъпността на веществото става все по-голяма в Щатите. Според авторите на изследването са необходими допълнителни проучвания върху рисковете и последиците, до които употребата на канабис може да доведе за децата с диагноза „ADHD“.

Източник: https://www.eurekalert.org/pub_releases/2018-01/uops-lsf012318.php