Изпрати SMS с текст: DMS HELPLINE на кратък номер 17 777


Дари 1 лев (няма ДДС) чрез еднократни SMS и абонаменти. За абонати на Telenor, VIVACOM и A1.
Подкрепи нашата Линия, дари 1 лев!

BG
EN
Facebook Twitter YouTube - Email

Европейски доклад за наркотиците 2020 година

Европейски доклад за наркотиците 2020 година

През септември бе публикуван Европейският доклад за наркотиците 2020 г.: Тенденции и развития. Той предоставя изчерпателен анализ на моделите, очертаващи се в Европа, в областта на предлагането на наркотици, употребата на незаконни наркотици и свързаните с нея общественоздравни проблеми. В тези теми и по ключовите интервенции за намаляване на вредите са представени и национални данни от различните държави. Докладът е достъпен на английски език с резюме на подбор от основните открития, което е достъпно на 24 езика, включително на български.

Докладът на английски можете да изтеглите оттук, а резюмето на български - оттук.