телефонна линия

0888-99-18-66

BG
EN
Facebook Twitter YouTube - Email

Европейската комисия игнорира призивите на държавите-членки и Европейския парламент да състави нова стратегия за алкохола

Европейската комисия игнорира призивите на държавите-членки и Европейския парламент да състави нова стратегия за алкохола

Неправителствени организации в сферата на общественото здраве са се оттеглили от Форума на Европейския съюз относно алкохола и здравето след обявлението от комисар Андриукаитис, че няма планове да се създава нова Стратегия на ЕС за алкохола.

Това решение е в разрез с исканията на държавите-членки и Европейския парламент за нова Стратегия, която да се бори с вредите от алкохола в Европа.

Във Форума участват представители на алкохолната индустрия и неправителствени организации в сферата на общественото здраве. В резултат на вече споменатия отказ повече от 20 здравни организации са се оттегли съвместно от Форума с отворено писмо към комисар Андриукаитис.

Организациите изразяват дълбока загриженост за пренебрегването на общественото здраве и приоритизирането на интересите на алкохолната индустрия. В писмото посочват и причините, поради които се оттеглят:

• Комисията пренебрегва призива на Европейския парламент и държавите-членки за развиване на нова стратегия на ЕС за алкохола.
• Комисията планира да включи алкохола в по-широка рамка за борба с хронични болести, което ще доведе до провал в борбата срещу вредите от алкохола върху здравето, като шофиране в нетрезво състояние, домашно насилие и сексуална експлоатация на деца.
• Няма доказателства в подкрепа на това, че Форумът на ЕС за алкохола и здравето е имал какъвто и да е ефект върху общественото здраве.
• Форумът е бил основан, за да подкрепи прилагането на предишната стратегия на ЕС за алкохола, която е приключила през 2012 година. Без нова планирана стратегия членуването в него е необосновано.

Организациите изразяват и разочарование, че комисарят е отхвърлил предложенията експерти по обществено здраве да имат формална структура, чрез която да се срещат с представители на Комисията за обсъждане на политиката относно алкохола без присъствието на групи с персонален или частен интерес.

Мариан Скар, Генерален секретар на Eurocare, казва: „Самият комисар заяви, че пиенето в Европа е добро за алкохолната индустрия, но не е добро за здравето. Eurocare представлява 58 организации в 25 държави и ние дълбоко съжаляваме, че Комисията реши да не създаде нова стратегия за алкохола. И това е на фона на постоянни искания от държавите-членки, Европейския парламент и неправителствени организации. ЕС е регионът с най-засилена употреба в света с 120 000 случая на преждевременна смърт всяка година, свързани с употреба на алкохол. Абсолютно задължително е да имаме стратегия за борба с вредите от алкохола.“

Професор сър Иън Гилмор, председател на Научната група във Форума, казва, че денят е тъжен за тези, които ги е грижа за здравето в Европа и че поставянето на интересите на алкохолната индустрия пред общественото здраве вече е явно. Според него много неправителствени организации са участвали във форума с надеждата да постигнат напредък в намаляването на вредите от алкохола. Тъй като няма доказателства Форумът да е постигнал значими резултати и няма обещание за нова Стратегия за алкохола, пред организациите не е имало друга алтернатива, освен да се оттеглят от провалящата се структура.

Според Нина Реншоу, Генерален секретар на EPHA (European Public Health Alliance), Комисията най-накрая е признала това, което здравната общност е подозирала от дълго време – че е изоставила изцяло политиката относно алкохола. Според нея Форумът се е оказал повече от безсмислен и е представлявал безплатен PR за индустрията.

Факти и цифри за алкохола в Европа:

• Алкохолът е третият най-голям рисков фактор за влошено здраве и незаразни хронични заболявания в Европа като рак и сърдечно-съдови болести.
• Алкохолът е токсично вещество, което има директни и индиректни ефекти върху голям брой органи в тялото и причинява около 60 заболявания.
• 12 милиона души в ЕС за зависими от алкохола.
• Около 9 милиона деца в ЕС живеят поне с един родител, който е зависим от алкохол.
• 1 от 4 смъртни случая на пътя са причинени от алкохол. През 2010 г. почти 31 000 европейци са загинали при катастрофи, от които 25% са свързани с алкохол.
• Употребата на алкохол по време на бременност може да доведе до увреждане на плода и разстройства в развитието му.
• Социалната цена, която плащаме заради алкохола, е 155,8 милиарда евро на година.
• Алкохолът е водещият рисков фактор за влошено здраве и преждевременна смърт сред населението в трудоспособна възраст (25-59 г.).

Източник: http://alcoholireland.ie/home_news/ngos-resign-from-health-forum-as-european-commission-ignores-member-state-and-european-parliament-calls-for-alcohol-srategy/