телефонна линия

0888-99-18-66

BG
EN
Facebook Twitter YouTube - Email

ЕС може би настига САЩ по злоупотреба с лекарства по предписание

ЕС може би настига САЩ по злоупотреба с лекарства по предписание

Според първото сравнително изследване на злоупотребата с лекарства по предписание в Европейския съюз, нивото на злоупотреба с болкоуспокояващи е високо. Проучването е на изследователи от RTI International и е публикувано в BMS Psychiatry.

Изследването проучва немедицинската употреба на лекарства по предписание в пет европейски държави – Дания, Германия, Испания, Швеция и Великобритания.

“Ние открихме високи нива на злоупотреба с определени класове лекарства, например опиоиди”, казва Скот Новак, PhD, водещ автор на изследването и епидемиолог в RTI. „Докато процентът хора, които са употребявали някога през живота си, не е толкова висок, колкото този в САЩ – 20% от хората на възраст над 12 години в сравнение с между 7 и 13% в ЕС, този за употребата през последната година е съвсем малко по-нисък. Това подсказва, че държавите в ЕС може би настигат САЩ по употреба на някои вещества.“

Немедицинската употреба на лекарства по предписание обикновено се дефинира като или самолечение на медицинско състояние с лекарства по предписание, които не са били предписани на употребяващия, или употребата на такива лекарства за постигане на еуфорични състояния. Немедицинската употреба на лекарства е сред водещите здравни проблеми в САЩ и предишни изследвания са показали, че тя е по-разпространена там, отколкото в Европа, където разпространеността и характеристиките на употребяващите остава неизяснена.

„Преди се смяташе, че епидемията от употреба на лекарства по предписание е ограничена до Щатите, но това изследване показва, че тя се е разпространила извън тях“, казва Новак.

Според данните от изследването за три различни класа лекарства – опиоиди, седативи и стимуланти, от петте изследвани държави Германия има най-ниски нива на злоупотреба, а Великобритания, Испания и Швеция имат най-високи.

Най-честите източници на лекарства по предписание за немедицинска употреба са семейството и приятелите – 44% за опиоиди и 62% за седативи. Следващият най-често срещан източник е взимането на лекарства от друг човек без неговото знание. Покупката по интернет е най-рядко използваният източник.

Немедицинската употреба е по-разпространена сред мъжете в сравнение с жените, сред бели в сравнение с хора с друга етническа принадлежност и сред безработни хора. Младите хора между 12 и 17 години са в по-нисък риск в сравнение с тези над 18 г.

В повишен риск са хората, на които са им били предписвани такива медикаменти – 8 пъти по-висок риск да започнат немедицинска употреба на болкоуспокояващи, 10 пъти – за седативи и 7 пъти – за стимуланти.

Изследователите открили и че 52% от употребяващите стимуланти, 32% от употребяващите опиоиди и 28% от употребяващите седативи употребяват и незаконни психоактивни вещества. Това се нарича полинаркотична употреба. Нивата ѝ са най-високи във Великобритания – 48% за седативи и 43% за опиоиди. Вероятността за жените да имат полинаркотична употреба е с около 50% по-ниска в сравнение с мъжете. Сериозният психологически дистрес, полово предаваните болести и история на арест в детска възраст също са свързани с по-висок риск от полиупотреба.

Изследователите са използвали данни от 2 032 юноши и 20 035 хора в зряла възраст като част от European Union Medicine Survey, серия паралелни представителни национални проучвания, проведени в период от 5 месеца. Участниците дали информация за възрастта, пола, етническата си принадлежност и дали някога са употребявали лекарства по немедицински причини.

Според изследователите идентификацията на обхвата и разпространеността на немедицинската употреба на лекарства по предписание в ЕС е важна първа стъпка за изграждането на глобална система за следене на тенденциите, рисковите и протективните фактори и за развитието на насочени интервенции за намаляване на риска.

Авторите предупреждават, че техните открития не бива да се считат за препоръка да не се предписват лекарства за лечение на реални състояния. Слабост на изследването е, че не може да определи немедицинската употреба на лекарства по предписание води до употреба и на други вещества, или хора, които употребяват незаконни вещества, са в по-висок риск от употреба и на медикаменти по предписание за самолечение или постигане на еуфория.

Източник: http://www.news-medical.net/news/20160805/European-Union-may-be-catching-up-to-the-United-States-in-nonmedical-prescription-drug-abuse.aspx