телефонна линия

0888-99-18-66

BG
EN
Facebook Twitter YouTube - Email

Епизоди на „хазартни запои“ и вреди, свързани с игра на хазарт

Епизоди на „хазартни запои“ и вреди, свързани с игра на хазарт

Някои хора, които играят хазарт, го правят редовно. Други хора може да имат различен модел на игра – може да редуват епизоди на игра и въздържание. „Запойната“ игра на хазарт (период на дълга, интензивна и неконтролируема употреба/игра след известно въздържание) е друг модел на игра – непредвидимо е кога човек ще се впусне в игра, но когато започне – играе много и залага големи суми. Тези модели на игра свързани ли са с вредите от хазарта?

Изследването на Шон Каулишоу и колеги се занимава с това как различни модели на игра на хазарт водят до вредни последствия във функционирането на човек.

Какъв въпрос си поставя изследването?

Хората, които играят хазарт неконтролируемо („запойно“), търпят ли различни вреди в сравнение с тези, които играят постоянно във времето (независимо дали редовно или нередовно)?

Как е проведено изследването?

В проучването са участвали 214 пациенти на медицинско заведение в Лондон, Англия. Участниците са били класифицирани в 4 различни категории въз основа на моделите, които се наблюдават, когато хората играят. Използван е Инструмент за скрининг на „запойно играещи“  (BGST - Binge Gambling Screening Tool). Той е специално създаден за изследването на Каулишоу и колеги и включва въпроси като „Случвало ли се е да започнете да залагате внезапно след период на въздържание?“

Четирите категории, използвани от изследователите, са:

  • Постоянна игра – почти ежедневно, без прекъсвания.
  • Редовна епизодична игра – наблюдава се относително равномерно редуване на игра и въздържание.
  • Нередовна епизодична игра – няма предвидимост по отношение на това как се редуват периодите на игра и въздържание.
  • „Запойна“ игра – загуба на контрол над играта на хазарт по време на епизод на нередовна епизодична игра. Внезапно започване след период на въздържание. Не се наблюдава свръхангажираност с мислите за хазарт по време на период на въздържание.

Участниците в изследването също така са отговорили и на въпроси за тревожност, депресия или други проблеми, свързани с играта на хазарт. Използвани са специфични статистически методи (логистични регресии), за да се оцени дали при хората, които играят „запойно“, епизодично или постоянно, се наблюдават различни вреди, свързани с играта на хазарт.

Какви са откритията на изследването?

Тези, които играят на хазарт постоянно, и тези, които играят редовно епизодично, имат сходни профили. Но в сравнение с постоянно играещите, тези, които играят нередовно епизодично, е със 7% по-малко вероятно да съобщят за високи нива на тревожност, с 9% по-малко вероятно да изпитват проблеми, свързани с хазарта, и с 49% по-малко вероятно да изпитват каквито и да е психични проблеми. „Запойно“ играещите също е с 9% по-малко вероятно да изпитват проблеми, свързани с хазарта, в сравнение с постоянно играещите.

Защо тези открития са от значение?

Хора, при които се наблюдават различни модели на игра на хазарт, преживяват различни вредни последствия. Услугите за лечение могат по-добре да подкрепят тези хора, ако се научат да разграничават различните проблеми, с които всеки играещ може да се сблъска. Честотата, с която се играе хазарт, може да се окаже важен индикатор за последиците за психичното здраве, до които води хазартът.

Какви са ограниченията на настоящото изследване?

За да се оценят моделите на „запойна“ игра на хазарт, авторите на изследването създават нов скрининг-инструмент, чиято валидност (способността на инструмента да оценява това, което е планирано да оценява) не е била измервана. В допълнение, изследователите приемат, че понякога поведенията на игра на хазарт могат да бъдат по-добре обяснени с маниен епизод (като част от симптоматиката на биполярно афективно разстройство или като самостоятелна диагноза) или с влиянието на някои лекарства (например лекарства, които влияят на продукцията на допамин в мозъка и се предписват за лечение на болест на Паркинсон).

Източник: http://www.basisonline.org/2018/08/binge-gambling-and-gambling-related-harms.html