телефонна линия

0888-99-18-66

BG
EN
Facebook Twitter YouTube - Email

Дори малки количества канабис могат да променят мозъка на тийнейджърите

Дори малки количества канабис могат да променят мозъка на тийнейджърите

При тийнейджъри, които съобщават, че са употребявали марихуана за развлекателни цели дори само веднъж или два пъти, се наблюдава увеличаване на обема в множество мозъчни области. Изследването е проведено с 14-годишни деца в Ирландия, Англия, Франция и Германия и е публикувано в списание JNeurosci (Журнал по невронауки). Според авторите са необходими допълнителни изследвания с тези подрастващи, които употребяват ограничени количества канабис, особено като се имат предвид променящите се социални нагласи спрямо употребата на наркотика.

Авторите Катрин Ор, Хю Гараван и колегите им анализират данните, събрани от мащабно изследване на мозъчното развитие при тийнейджъри и психично здраве, и откриват, че в определени мозъчни региони, в които има много канабиноидни рецептори, вече са налице структурни разлики при юношите, които съобщават, че са пушили марихуана в ограничени количества. Тези разлики продължават да са значими дори и след като са елиминирани други променливи, като например пол и социоикономически статус, както и алкохол и употреба на никотин. Според авторите тези изменения могат да бъдат отдадени единствено на употребата на канабис. Също така изследователите демонстрират взаимовръзки между увеличен обем на сивото вещество при тийнейджъри, които употребяват ограничено количество канабис, и резултатите им по скали, които оценяват нивото на тревожност и способността им за логическо мислене.

Като се има предвид важната роля на ендогенната канабиноидна система за развитието на мозъка по време на юношеството, тийнейджърите могат да бъдат особено уязвими към ефектите на ТНС, основния психоактивен компонент на марихуаната. Необходими са допълнителни изследвания, за да се определи дали тези констатации се отнасят до по-разнообразни извадки извън четирите европейски страни, изучавани в настоящето изследване.

Източник: https://www.eurekalert.org/pub_releases/2019-01/sfn-alw010919.php