телефонна линия

0888-99-18-66

BG
EN
Facebook Twitter YouTube - Email

Дали поддържащото лечение с опиоиди по време на бременност вреди на новородените?

Дали поддържащото лечение с опиоиди по време на бременност вреди на новородените?

Ново изследване, публикувано в списанието Pharmacology Research & Perspectives, не е открило увреждания на новородените деца, причинени от поддържащото лечение с опиоиди по време на бременност, в сравнение с липсата на лечение.

Тъй като се знае малко за безопасността на лечението с метадон и бупренорфин на бременни жени, страдащи от зависимост към опиоиди, изследователите са сравнили новородени деца, изложени преди раждането си на опиоидни лекарства, с две други групи новородени: новородени на жени, хоспитализирани с опиоидна зависимост по време на бременността, които не са получавали поддържащо лечение, и новородени с неонатален абстинентен синдром (от какъвто страдат бебетата, когато са били изложени на опиоиди).

Параметрите на растеж (родилно тегло, дължина и обиколка на главата) при новородените били подобни при тези, чиито майки са получавали поддържащо лечение, и групите за сравнение. Заради ползите от опиоидно поддържащото лечение за зависимите хора, откритията подкрепят предписването на тези лекарства на бременни жени, зависими към опиоиди.

„Параметрите на растеж бяха подобни при всички новородени от зависими жени, независимо от това дали жените са получавали поддържащо лечение или не по време на бременността и дори ако жените са били на такова лечение извън бременността, но не и по време на нея. Но когато направим сравнение с общото население, всички новородени на жени, които са имали някакви симптоми на опиоидна злоупотреба преди, по време на или след бременността, изглежда страдат от по-лоши последствия след раждането – без значение дали жената е получавала опиоидно поддържащо лечение или не“, казва водещият автор Марте Хандал, доктор на науките от Норвежкия институт за обществено здраве. „Взети заедно, тези открития може да показват, че не самите лекарства, използвани при поддържащо лечение, са свързани с по-лошите последствия след раждането, а други фактори, свързани с опиоидната употреба, като например съпътстващи заболявания, социоикономически фактори и фактори от начина на живот.“

Източник: https://www.eurekalert.org/pub_releases/2019-08/w-dom081519.php