телефонна линия

0888-99-18-66

BG
EN
Facebook Twitter YouTube - Email

Бащите и алкохолът: последствията в периода преди зачеването, по време на бременността, върху здравето на бебето и детето

Бащите и алкохолът: последствията в периода преди зачеването, по време на бременността, върху здравето на бебето и детето

От Нианда МакБрайд и София Джонсън, NDRI (National Drug Research Institute), Австралия

Консумацията на алкохол в периода преди зачеването и по време на бременността обикновено се приема като отговорност на бъдещата майка, като много от насоките в настоящите международни политики за алкохола препоръчват намаляване или спиране на употребата на алкохол от бременните жени. Едно проучване обаче показва, че решенията относно алкохола често пъти могат да бъдат повлияни от други хора, най-вече от бъдещия баща.

Какво направихме?

Целта на това проучване беше да изследваме как влияе алкохолната консумация на бащата в периода преди зачеването и по време на бременността върху консумацията на партньорката по време на бременността, върху здравето ѝ по време на бременността и върху здравето на детето им.

Направихме систематичен преглед на литературата с цел да открием добре проведени първични проучвания на човешката популация. Прегледът оцени статии от няколко научни бази данни и включи проучвания от среден и голям мащаб, които предоставят отделни резултати за употребата на алкохол от бащите.

Какво открихме?

Проучването включва 11 изследвания с 41 062 участника и предоставя доказателства, че алкохолната употреба на бащите в периода преди зачеването и по време на бременността влияе върху здравето на майката и нейната алкохолна употреба по време на бременността, върху последствията за плода и здравето на бебето.

Въздействието върху спермата

Спонтанните аборти и мъртвото раждане са свързани с алкохолната употреба на бащата през периода преди зачеването, по времето, когато се развиват сперматозоидите. Мъжете, които пият десет или повече стандартни питиета седмично през периода преди зачеването, носят от два до пет пъти по-голям риск за спонтанен аборт.

Според едно от изследванията, проведено с двойки, подложени на изкуствено оплождане, раждането на живо бебе и спонтанният аборт са свързани с алкохолната консумация на бащите в седмицата преди събирането на спермата. Резултатите показват, че е важно биологичните бащи да ограничат употребата на алкохол в периода преди зачеването.

Здравето на бебето

Алкохолната употреба на бащата в периода преди зачеването е свързана с няколко измерими индикатора за здраве при плода и бебето, особено с повтарящи се доказателства за спонтанен аборт както при ниски, така и при умерени нива на алкохолна употреба на бащата в периода преди зачеването.

Едно изследване предоставя някои доказателства, че алкохолната употреба на бащата в периода преди зачеването е свързана с остра лимфобластна левкемия при високо ниво на консумацията (без майката да пие), сърдечни малформации при ежедневна консумация, ниско тегло на новороденото и ниска гестационна възраст при ниски и умерени нива на алкохолна консумация на бащата.

Социално улесняване на алкохолната консумация на майката

Жените е по-вероятно да пият по време на бременността, ако техният партньор също пие. Ако мъжът има честа или тежка алкохолна употреба, разпространението на алкохолната употреба сред майките се увеличава.

Какво означава това?

Решенията за алкохолната употреба през периода преди зачеването и по време на бременността не са отговорност единствено на жените, а се взимат в контекста на дома и по-широката социална среда. Необходими са по-комплексни политики, за да се подпомогне намаляването на броя бременности, изложени на алкохолна консумация.

Въпреки че има редица добре проведени изследвания, които са отговорили на критериите за този систематичен преглед, датата на някои от публикациите предполага, че ще има полза от по-съвременни проучвания. Повтарянето на откритията от еднократно проведени изследвания може да помогне да се определи силата на въздействието.

Източник: http://www.connections.edu.au/researchfocus/fathers-and-alcohol-implications-preconception-pregnancy-infant-and-childhood-health?utm_content=buffer03070&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=buffer